top of page

את פתח לו

זה היה החלום של אביגיל, מנהלת ההוסטל בבית הפרדס של בית אקשטיין. החזון שלה היה שבפסח, סביב שולחן ליל הסדר עם המשפחה והחברים, ישבו וידברו על שילוב אנשים שעל הרצף בחברה. והיא הגשימה את החלום והוציאה לאור הגדה יפיפייה עם פירושים בנושא וציורים שצויירו על ידי הדיירים בהוסטל.

bottom of page