top of page

מגשימים לדורות

הספר "מגשימים לדורות" מספר סיפור על ציונות גדולה. חמישים שנות אהבה לארץ, חקלאות ישראלית, אסונות ומאבקים, צמיחה והתפתחות. 230 עמודים שמספרים את סיפור התיישבותו של המושב רמת מגשימים בגולן.

bottom of page