top of page

באיזה שבט אתה?

משחק קלפים לגיבוש השבט לסניפי בני עקיבא. שאלות עמוקות יותר ופחות שמזמינות לשיח והכרות. בעיצוב וצבעוניות שמחה וצעירה שמתאימה לתנועת נוער. 

bottom of page