top of page

קיץ משפחתי

מיתוג ופרסום "קיץ משפחתי" למשרד לשימור אתרי מורשת בישראל. פעילויות וסיורים בעשרות אתרים באתרי הארץ. פרסום במדיה, במודעות ועל שלטי חוצות.

bottom of page